نام درس نام استاد مدت دوره کلاس های درحال تشکیل ظرفیت هزینه سرفصل دوره
فاز2 معماری مهندس صفوی 50 15 300000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام
ضوابط طراحی مهندس بیات 15 15 150000 مشاهده ورود به سیستم/ ثبت نام