سرفصل ها

1- مرور دوره عمومی وآشنای کلی با محیط (ساختن یک آپارتمان به دو روش ) 2-کشیدن سریع  poly line با هفت روش 3-لیسپ و لیسپ نویسی 4- انجام پروژه مبلمان شهرداری  (بدون خط فرمان و منوی اتوکد فقط با لیسپ )5-جابجای نقطه ای در فضا و انجام کلبه چوبی تا نور پردازی 6- جابجای محوری در فضا و مفاهیم ucs (نمای کلاسیک) 7-ساخت ماکت مقوایی و پلکسی 8- -مفاهیم ترکیب حجم ها (ساخت جدول ,چمن,حوض ,پنجره ) - مفاهیم ترکیب حجم ها (برج اداری)9- مدل سازی با خط (ساختن وان ,کاسه توالت , سینک ,گنبد...) 10-مدل سازی با خط مقرنس11-مدل سازی با خط حجم ذاها حدید12-خروجی های اسکیسی وخطی  با نرم افزار 2 - کار با نور ,متریال وانیمیشن 13ورک شاپLumion و..14 ورک شاپ8ساعته راینو واتوکد