سرفصل ها

1-محیط عمومی جزوه شاپ و مشکلات کاربران(دیدن فیلم) 2-اصلاح عکس و انتخاب کردن(دیدن فیلم) 3-کارت ویزیت (طراحی ست اداری) 4-تکنیک های انتخاب کردن و گذاشتن پرسوناژ و سایه و درخت (شیت معماری )5-اصلاح کردن و ترکیب تصاویر واقعی و کامپیوتری Composite (مسجد)  6 - مفاهیم رزولیشن (حل تمرین ها) 7- مفاهیم رزولیشن و چاپ دیدن فیلم 8- مفاهیم رنگ (دیدن فیلم) و ماسک لایه 9- مفاهیم رنگ  Hdri,raw(دیدن فیلم) 10-دید در شب 11-علم سایه ها Post production   سایه خورشید ,سایه آسمان و..12-علم سایه ها (  Post production) ساخت بافت ,نور ,پارچه ,فلز ,شیشه ,پرسپکتیو و ..14-  کار با مسیر ها  15-تایپ فارسی 16-طراحی صفحات , Action-17 Frontpage,web   پانوراما 18-19- شیت معماری 20 شگرد های فتوشاپ 21- بازدید از چاپ خانه(هزینه با دانشجو)