سرفصل ها

نورپردازی متریال انیمیشن و دوربین دید در شب داخلی و خارجی و انجام کارهای سنگین با کامپیوترهای معمولی ,پایین آوردن زمان رندر همراه با برنامه های تخصصی و جانبی آن       (پیش نیاز شماره 7)