سرفصل ها

1- آشنای کلی با محیط همانند کردن راینو با اتوکد(ساختن یک آپارتمان به دو روش (دین فیلم های فارسی) 2-کشیدن ,Curve, poly lineترسیم سایت شهری و روستایی و توپوگرافی(دیدن فیلم)-3-کشیدن surface ترسیم حجم های پوسته ای (اتمام فیلم ها) 4-ترسیم solid (اتمام فیلم های سری اول) 5-جابجای نقطه ای در فضا و انجام کلبه چوبی تا نور پردازی 6- جابجای محوری در فضا و مفاهیم Cplane  (ترسیم ویلا)7-ساخت ماکت مقوایی و پلکسی 8- -مفاهیم ترکیب حجم ها ساخت (ساخت جدول ,چمن,حوض ,پنجره ) - مفاهیم ترکیب حجم ها (برج اداری)9- مدل سازی با خط ساخت (وان ,کاسه توالت , سینک ,گنبد...) نمای کلاسیک 10-مدل سازی با خط مقرنس 11-مدل سازی با خط حجم ذاها حدید 12-خروجی های اسکیسی وخطی و نرم افزار های کمکی  ,12,13,14  - کار با نور Vrayمتریال  13 ورک شاپLumion و..14 ورک شاپ  هشت ساعته  راینو و اتوکد 15-16-Tspline (ترسیم حجم ارگانیک) 17-18,nest,paneling tools,visual Arc (استادیوم وسازه فزار کار) 19-rhino terrain گرفتن حجم  توپوگرافی از گوگل