رفع مشکل بسته شدن ناگهانی 3Dsmax

با چند Undo از نرم افزار 3Dsmax به یک باره خارج می شوید.برای رفع اشکال مکس را بسته این فایل را اجرا کنید.