دانلود بلوک داینامیکی برای پیدا کردن ارتفاع متن مناسب چاپ در نقشه هایی که مقیاسشان را نمی دانیم

در برخی نقشه‌ها که اطلاعی از مقیاس آن نداریم، پیدا کردن ارتفاع متن مناسب چاپ کار سختی‌ است.
در فایل پیوست بلوک داینامیکی وجود دارد که با قرار دادن آن در گوشه نقشه و تنظیم فلش آن به اندازه طول کادر رسم شده، اندازه‌های رایج برای نوشتن متن در نقشه نمایش‌داده می‌شود.