اینجا ...

شروع آینده موفق شغلی شماست

افزایش مهارت های تخصصی

61 دوره آموزشی
752 دانشجو
12 استاد مجرب
700 ساعت آموزش

دوره های پرطرفدار

آموزش
25%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
1,200,000 تومان 900,000 تومان
0
1,200,000 تومان 900,000 تومان
30%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان 280,000 تومان
2
400,000 تومان 280,000 تومان
30%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان 70,000 تومان
1
100,000 تومان 70,000 تومان
30%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان 560,000 تومان
0
800,000 تومان 560,000 تومان
30%
تخفیف
0
400,000 تومان 280,000 تومان
30%
تخفیف
1
500,000 تومان 350,000 تومان

نظر برخی دانشجویان