اینجا ...

شروع آینده موفق شغلی شماست

افزایش مهارت های تخصصی

61 دوره آموزشی
752 دانشجو
12 استاد مجرب
700 ساعت آموزش

دوره های پرطرفدار

آموزش
بدون امتیاز 0 رای
22,000,000 تومان
22,000,000 تومان
51%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
240,000 تومان
240,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان
750,000 تومان
98%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان
10,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
89,700,000 تومان
89,700,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
52,900,000 تومان
52,900,000 تومان

نظر برخی دانشجویان