دانلود اسکریپتی که در مکس نمای دو بعدی برای اتوکد می گیرد

 

روش کار:
ابتدا از منوی اسکریپت در مکس آن را از قسمت run Script باز کنید،موضوع را انتخاب کرده و روی دکمه کلیک کنید تا خطوط سه نما به شما بدهد. برای حذف خطوط ندید باید قبل از هر کاری سطوحی که رو به خودتان است را انتخاب و بقیه را حذف کنید.
البته در هر صورت باید خطوط اضافه آن را دستی پاک کنید.
راه حل های بهتری هم در مکس  هست که دقیقا نما و مقطع دلخواه را به شما می دهد که در طول دوره های مکس آتلیه ی معماری فطرس آموزش داده می شود.