آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | استادیار

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

۶۶۶,۵۰۰

نفر ثبت‌نام در دوره

۳,۷۸۵

عدد دروه آموزشی

۵۲۹,۸۸۴

دقیقه آموزش کاربردی

جدیدترین دوره های آموزش طراحی وب

30%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان 280,000 تومان
400,000 تومان 280,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
89,700,000 تومان
89,700,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
52,900,000 تومان
52,900,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
12,200,000 تومان
12,200,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
29,000,000 تومان
29,000,000 تومان
30%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان 350,000 تومان
500,000 تومان 350,000 تومان

فرصت باقی مانده به ثبت نام دوره وب مستران هوشمند 11

ثبت نام زود هنگام!

جدیدترین دوره های آموزش گرافیک

30%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
400,000 تومان 280,000 تومان
400,000 تومان 280,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
89,700,000 تومان
89,700,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
52,900,000 تومان
52,900,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
12,200,000 تومان
12,200,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
29,000,000 تومان
29,000,000 تومان
30%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
500,000 تومان 350,000 تومان
500,000 تومان 350,000 تومان

مجله استادیار

مجله