آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | استادیار

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

۶۶۶,۵۰۰

نفر ثبت‌نام در دوره

۳,۷۸۵

عدد دروه آموزشی

۵۲۹,۸۸۴

دقیقه آموزش کاربردی

جدیدترین دوره های آموزش طراحی وب

بدون امتیاز 0 رای
22,000,000 تومان
22,000,000 تومان
51%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
240,000 تومان
240,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان
750,000 تومان
98%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان
10,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
89,700,000 تومان
89,700,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
52,900,000 تومان
52,900,000 تومان

فرصت باقی مانده به ثبت نام دوره وب مستران هوشمند 11

ثبت نام زود هنگام!

جدیدترین دوره های آموزش گرافیک

بدون امتیاز 0 رای
22,000,000 تومان
22,000,000 تومان
51%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
240,000 تومان
240,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان
750,000 تومان
98%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان
10,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
89,700,000 تومان
89,700,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
52,900,000 تومان
52,900,000 تومان

مجله استادیار

مجله