دانلود لیسپ Quick Mirror

با این لیسپ میتوان دستور mirror را بدون نیاز به دو نقطه برای تعریف محور ، در زمانی کوتاه اجرا کرد. و با یک پیک ساده خط آینه را انتخاب نمود.